Stilisti AB

Grundat 1992 i Stockholm med kontor i Hong Kong och New Delhi.

  • Huvudkontor: Stockholm, Sverige.
  • Sourcing och inköp: Hong Kong, Kina och New Delhi, Indien.
  • Inspektion och kavlitetskontroll: Hong Kong, Kina och New Delhi, Indien.

Vi är ett starkt internationellt team med bred expertis. Tillsammans har vi experter inom samtliga led i produktionskedjan. Vi guidar dig från idé till färdig produkt eller hjälper dig producera dina existerande produkter på ett mer effektivt, prisvärt eller hållbart sätt. Vi garanterar kvalitén i samtliga led för produktionen genom att ta kontroll över tidsplanen, schemaläggning, material, inspektion, regelverk och förhandling så att du kan fokusera på annat. Vårt fabriksnätverk är världsomspännande och kan tillgodose alla dina behov.

Vi är specialister på varumärkesproduktion och kan hjälpa era produkter och er organisation nå nästa nivå, när det kommer till innovation och produktion.

Se vår kontaktinfo och skicka oss din förfrågan